Site icon פורטל תיירות ואיכות חיים

הבנת מערכת סולארית לייצור חשמל

 

אם נחשוב על זה לרגע לעומק נגלה כי כמעט כל פעולה אותה אנחנו מבצעים בחיי היום יום שלנו, נעשית באמצעות מערכת החשמל. בכל חלל בבית שלנו או במשרד יש חשמל או מכשיר חשמלי הפועל עם חשמל.

 

טכנולוגיה של מערכת סולארית לייצור חשמל קיימת כבר מאז שנות החמישים ומוצגות על ידי גלובל סולאריס המרכז לאנרגיה סולרית , אבל היא נחשבה לטכנולוגיה כדאית מבחינה כלכלית לשימוש נרחב בבתים רבים בישראל וברחבי העולם, רק מאז תחילת המילניום. למעשה, מדובר באחד התהליכים והטכנולוגיות הכי פשוטים שקיימים, הרי אנחנו מנצלים אנרגיה קיימת ויחד עם זאת, עוד ועוד חידושים ושינויים נכנסו לתחום הזה בשנים האחרונות. ייצור חשמל דרך אנרגיה סולארית תורם רבות לסביבה שלנו, מפחית את תהליכי זיהום האוויר, חוסך רבות במשאבים כמו כוח אדם וכסף. מסתבר שאם יש לכם פיסת גג שאינה בשימוש, גם אתם יכולים להקים מערכת סולארית שתייצר חשמל בכמויות.

מערכת סולארית לייצור חשמל לבית: עלויות

העלות העיקרית של התקנת מערכת סולארית לייצור חשמל לבית מבוססת על רכישת הציוד. המודול הסולארי מייצג כמעט בוודאות את המרכיב היחיד הגדול ביותר בהוצאה הכוללת.

ציוד אחר שדרוש להתקנה כולל מהפך, כדי להפוך את הזרם הישיר שלוחות סולאריים מייצרים לזרם החילופין המשמש את מכשירי החשמל הביתיים, ציוד מדידה, אם יש צורך לראות כמה כוח מופק, ורכיבי דיור שונים יחד עם כבלים וציוד חיווט, ויש לקחת בחשבון גם את עלות עבודת ההתקנה.

שיקולי ההתקנה

בנוסף לעלויות ההתקנה של מערכת סולארית לייצור חשמל, קיימות עלויות נוספות שקשורות לתפעול ותחזוקה. פרט לניקוי הלוחות באופן קבוע, ממירים וסוללות, אם הם מותקנים, בדרך כלל זקוקים להחלפה לאחר מספר שנים ש שימוש. למרות שהעלויות פשוטות יחסית, במקרים רבים, חברת התקנות מערכות סולאריות מציעה מחיר בהתאמה אישית עבור בעלי בתים.

מערכת סולארית לייצור חשמל: יתרונות

היתרונות המשמעותיים של התקנת להתקנת לוחות סולאריים לבית במחיר מעולה הם חשבונות אנרגיה נמוכים, והשפעה פוטנציאלי על ערך הבית. באופן כללי, סביר להניח שלוחות סולאריים יעלו את ערך רוב הבתים.יש יתרון כלכלי שאי אפשר להכחיש אותו והוא חשבונות חשמל נמוכים יותר כתוצאה מהתקנה של מערכת סולארית לייצור חשמל. המגמה לכיוון חיים "ירוקים" פירושה שיש דרישה גוברת לבתים לתרום לאיכות הסביבה באמצעות שימוש במקורות אנרגיה מתחדשים. רכישת בית עם מערכת סולארית לייצור חשמל פירושה השקעה ממומנת עבור קונה הבית. קלות המימון הזו עשויה להפוך את המערכת לזולה יותר עבור רוכשי דירות בהשוואה לרכישת בית ללא מערכת סולארית ולאחר מכן הוספת מערכת סולארית.

חישוב עלויות חשמל סולארי

לאחר שנקבעו היתרונות של מערכת סולארית לייצור חשמל, ניתן להעריך תיאורטית מערכת סולארית בשיטת תזרים המזומנים המוזל. בתחילת הפרויקט העלויות כוללות התקנה, ומאוחר יותר העלויות משתלמות באמצעות קיזוז עלויות חשמל.

Exit mobile version