בלוג

הבניין הוא חלק חשוב בכל עיר

קירות גזירה הם אלמנטים אנכיים שנבנים בבניין כדי לעמוד בפני כוחות רוחביים. הבניין גזוז עד הקרקע. הבניין נגזז עד היסוד. המבנה הוא מבנה קיר גזירה.