כדאי לדעת

מבחנים מובנים

  מבחני אינטליגנציה:מבחן ווקסלר (נקרא גם WASE) המבחן הנפוץ ביותר לשימוש באוכלוסיית ילדים –Wechsler Adult Intelligent Scale כולל 11 תת מבחנים (מטלות עם שאלות/מטלות פעולה)

אילו סוגי מידע ניתן לאסוף?

  התלונה המרכזית תיאור מדויק של הקושי והסימפטומים הנלווים, שהמטופל ייספר בצורה כמה שיותר תיאורית ומורחבת איפה קשה לו עוצמת הבעיה, שכיחות של סימפטומים או

המודל הסוציו-תרבותי

  יותר כמו תפיסת עולם שאומרת שפסיכופתולוגיות קשורות מאוד לחברה ולתרבות. יכולות להתפתח בהשפעת חברה ותרבות. נתפסות כפסיכופתולוגיות בהשפעת חברה ותרבות (לדוגמא, ההגדרה להומוסקסואליות). לפי

זרמים פסיכואנליטיים שונים

  זרם יחסי אובייקט (וויניקוט)הפנמה של דפוס היחסים המוקדם עם ההורים. האופן בו הילד/ה הפנימו את חווית ההורות המוקדמת שלהם, מה הם חוו בתוך הקשר

סוגי מחקרים

תיאורי מקרה case studies כמו של פרויד. מתאים לאיתור תופעות חדשות או תת-קבוצה המתהווה בשדה. היתרון של תיאור מקרה הוא שהוא מכיל סיפור שלם של

התמכרות לאינטרנט

אסלאי הפרעה המוגדרת בקרב יהודי מרוקו ומתארת השתלטות רוח רעה על גוף האדם. רלוונטי גם ליהודי אשכנז. בתרבות היהודית נקרא "דיבוק". האדם עצמו למעשה בסדר

מהו תחום הפסיכולוגיה האבנורמלית?

מלווה בספר שנקרא Abnormal Psychology. תחום בפסיכולוגיה שעוסק במחלות נפש, הפרעות, סטיות ומצבים שמפריעים לאדם בתפקודו השוטף. מוציאים מאיזון. נדבר על סוגים רבים של הפרעות

הישגים בחינוך

אנחנו רואים שאם ניקח את המדד של שיעורי בערות מבחינה מגדרית, מערכת החינוך מתגלה בגדולתה, יש באופן מאוד מרשים צמצום של פערים מגדריים.   הישגים

רפורמות

רפורמות – שיפור תנאי העבודה – "אופק חדש", בהובלת פרופ' יולי תמיר. יש היום כמה דוחות מחקר על המשמעות וההשלכות של אופק חדש. יש קול

דרכים וניסיונות לשיפור מעמד המורה

לסיכום, היוקרה של המקצועות תלויה מאוד בידע שיש מאחוריהם, באקסקלוסיביות של הידע, ביכולת להמירו להון כלכלי. מרכיבים אלה מעמידים את המקצועות השונים במבחן. מבחינה זו