כדאי לדעת

אובדן הילדות

חוקר נוסף שעוסק בתחום הוא פוסטמן. הוא מקשר את השינוי בסימון הילדים כילדים במהפכת הדפוס. המצאת הדפוס והתפתחות התרבות הכתובה, מבחינת פוסטמן היא ההסבר המרכזי

מהלך החיים כתוצר של חברה ותרבות

ההנחה היא שאנשים פועלים בתוך חברתיות ובתוך מערכות של משמעות. כשאדם נפגש עם תלמידים האינטראקציה שלו נבנית מתוך משמעות של יחסים באוניברסיטה. אם אותו אדם

סיירת מטכ"ל

באינטראקציה של חינוך יש תמיד יחסי כוח. יש מי שיודע יותר ומעביר לאלה שיודעים פחות. אם נצור יחסי כוח נוקשים מידי נאבד את התלמידים ואם

פרדיגמה של קונפליקט/ביקורתית

מטאפורה מובילה: החברה כבעלת קבוצות שונות שיש ביניהן קונפליקטים. מאבק, מלחמה. הגישה המבנית-תפקודית מדגישה את שיתוף הפעולה בין המבנים השונים בחברה על תפקידיהם ומחדדת את

המודל הבלתי-פורמאלי

המודל הבלתי-פורמאלי נבנה בעיקר על מסגרות תנועות הנוער. אנחנו יכולים לשחק עם המודל הזה ולנסות לבדוק את המציאות החינוכית במיני הקשרים. תמר רפפורט השוותה בין

פרדיגמה מבנית-תפקודית

פרדיגמה: הדימוי הבסיסי של החוקר/ת לגבי מהי החברה. מהו האדם. מה טיבה של המציאות החברתית. הנחות מוצא שלא חוקרים אותן – אלה הנחות. מתוך הנחות

מתי מתעוררת התודעה הסוציולוגית?

  הכניסה למרחב חברתי תרבותי חדש עושה אותי להרבה יותר מודע סוציולוגית. חוויות קשות בצבא, גירושין, אובדן, אבל. אירועים משבריים שוברים את המובן מאליו. תרמילאות.