כדאי לדעת

סיירת מטכ"ל

באינטראקציה של חינוך יש תמיד יחסי כוח. יש מי שיודע יותר ומעביר לאלה שיודעים פחות. אם נצור יחסי כוח נוקשים מידי נאבד את התלמידים ואם

המודל הבלתי-פורמאלי

המודל הבלתי-פורמאלי נבנה בעיקר על מסגרות תנועות הנוער. אנחנו יכולים לשחק עם המודל הזה ולנסות לבדוק את המציאות החינוכית במיני הקשרים. תמר רפפורט השוותה בין

פרדיגמה מבנית-תפקודית

פרדיגמה: הדימוי הבסיסי של החוקר/ת לגבי מהי החברה. מהו האדם. מה טיבה של המציאות החברתית. הנחות מוצא שלא חוקרים אותן – אלה הנחות. מתוך הנחות

מתי מתעוררת התודעה הסוציולוגית?

  הכניסה למרחב חברתי תרבותי חדש עושה אותי להרבה יותר מודע סוציולוגית. חוויות קשות בצבא, גירושין, אובדן, אבל. אירועים משבריים שוברים את המובן מאליו. תרמילאות.

3 "עדשות"

  מדובר ב-3 "עדשות" שונות. בפסיכולוגיה המוקד הוא על היחיד והעולם הפנימי שלו, ובפילוסופיה מתמקדים בשאלות גדולות, כלליות וחובקות עולם שקשורות בחינוך. לעומת זאת בסוציולוגיה

כיצד הפרדיגמה רואה חינוך?

  הפרדיגמה בוחנת מקרים פרטניים בחינוך, אך לא כדי לבצע הכללה – כדי לבחון את פעילות היחיד ואת הפרשנות הסובייקטיבית שלו את המצב. בוחנת את

הפרדיגמה הפונקציונאלית

  הנחות היסוד של הפרדיגמה הפרדיגמה הינה פרדגימה מבנית (נקראת גם "מבנית תפקודית"), כלומר, המבנה החברתי קובע את פעילות היחיד, מתבוננת ברמת המאקרו על החברה.

אזרחות

  מעמד המוקנה מטעם המדינה לאדם והיוצר ביניהם מערכת של זכויות וחובות משפטיות (לקסיקון דביר). אזרחות היא תופעה משפטית, פורמאלית לחלוטין. לכאורה, לאזרחים יש חובות