כדאי לדעת

פרדיגמה מבנית-תפקודית

פרדיגמה: הדימוי הבסיסי של החוקר/ת לגבי מהי החברה. מהו האדם. מה טיבה של המציאות החברתית. הנחות מוצא שלא חוקרים אותן – אלה הנחות. מתוך הנחות

מתי מתעוררת התודעה הסוציולוגית?

  הכניסה למרחב חברתי תרבותי חדש עושה אותי להרבה יותר מודע סוציולוגית. חוויות קשות בצבא, גירושין, אובדן, אבל. אירועים משבריים שוברים את המובן מאליו. תרמילאות.

3 "עדשות"

  מדובר ב-3 "עדשות" שונות. בפסיכולוגיה המוקד הוא על היחיד והעולם הפנימי שלו, ובפילוסופיה מתמקדים בשאלות גדולות, כלליות וחובקות עולם שקשורות בחינוך. לעומת זאת בסוציולוגיה

כיצד הפרדיגמה רואה חינוך?

  הפרדיגמה בוחנת מקרים פרטניים בחינוך, אך לא כדי לבצע הכללה – כדי לבחון את פעילות היחיד ואת הפרשנות הסובייקטיבית שלו את המצב. בוחנת את

הפרדיגמה הפונקציונאלית

  הנחות היסוד של הפרדיגמה הפרדיגמה הינה פרדגימה מבנית (נקראת גם "מבנית תפקודית"), כלומר, המבנה החברתי קובע את פעילות היחיד, מתבוננת ברמת המאקרו על החברה.

אזרחות

  מעמד המוקנה מטעם המדינה לאדם והיוצר ביניהם מערכת של זכויות וחובות משפטיות (לקסיקון דביר). אזרחות היא תופעה משפטית, פורמאלית לחלוטין. לכאורה, לאזרחים יש חובות

ביקורת הכלכלה הניאו-ליברלית

  www.thestoryofstuff.com – מציג ומבקר את הנחות היסוד של הכלכלה בת זמננו. העלויות שהיצרנים משלמים מול העלויות שמתחלקות בין האזרחים על הרווחים של היצרנים (מארקס

ביקורת הביורוקרטיה

  רוברט מרטון (סוציולוג פונקציונליסט) – מדבר על הדיס-פונקציות של הביורוקרטיה. ישנה הנחה שלארגון יש מטרות והן משותפות ומוסכמות בין חברי הארגון – התזה של