כדאי לדעת

הישגים בחינוך

אנחנו רואים שאם ניקח את המדד של שיעורי בערות מבחינה מגדרית, מערכת החינוך מתגלה בגדולתה, יש באופן מאוד מרשים צמצום של פערים מגדריים.   הישגים

רפורמות

רפורמות – שיפור תנאי העבודה – "אופק חדש", בהובלת פרופ' יולי תמיר. יש היום כמה דוחות מחקר על המשמעות וההשלכות של אופק חדש. יש קול

דרכים וניסיונות לשיפור מעמד המורה

לסיכום, היוקרה של המקצועות תלויה מאוד בידע שיש מאחוריהם, באקסקלוסיביות של הידע, ביכולת להמירו להון כלכלי. מרכיבים אלה מעמידים את המקצועות השונים במבחן. מבחינה זו

דילמות תפקידיות

  דילמות תפקידיות בהוראה דילמה – מצב שבו יש שתי אופציות, אין פיתרון חד-משמעי. המורה, בגלל המצב המאוד בעייתי שלו, בעיקר בגלל לחצים של תלמידים,

את מי משרתת תכנית הלימודים?

באוניברסיטה אין יחסים סימטריים בין המרצה לסטודנטים, לא לחלוטין לפחות – כי המרצה יודע יותר, אך לסטודנטים בהחלט יש יותר מקום להשמיע דעה, הם גדולים

היבטים מבניים בתכנית הלימודים

מה שקורה היום בחברה הישראלית היא שהמאבק הוא לא כ"כ בין קבוצות שוליות לתכנית הלימודים הפורמאלית, אלא דווקא בין הקבוצות הדומיננטיות יותר והמדינה לגבי תכנית

תהליכים מרכזיים

אנחנו מציגים כאן תמונה יחסית סדורה, המציאות יותר מורכבת. יש סקציה שלמה בביה"ס לחינוך שנקראת מנהל בחינוך שעוסקת בכל התחומים הללו. תהליכים מרכזיים שמשפיעים על

דפוסי משפחות חד-הוריות

גם אם החברה הישראלית מאוד משפחתית לעומת חברות אחרות, בשנים האחרונות המשפחתיות בישראל, לפי מדדים אלו, נחלשת. גיל נישואין חציוני 1990 לעומת 2010 נראה בבירור